Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Özel İstanbul Yıldırım Akşam Lisesi olarak misyonumuz örgün eğitim hakkını kaybetmiş, öğrenimini yarıda bırakmış, kredili sistemde kredilerini tamamlayamamış, memuriyetlerini lise düzeyinde tamamlayıp emeklilik göstergelerini yükseltmeye çalışan kişilere avantaj sağlayan, lise eğitimlerine ara sınıflarda kaldığı yerden başlayarak lise diploması sahibi olmalarını sağlayarak akademik misyonuna destek veren, üniversiteye hazırlanan 18 yaş grubu örgün eğitim öğrencilerine fırsat tanıyan bir kurum olma özelliği taşımaktır.

Vizyonumuz;

Özel İstanbul Yıldırım Akşam Lisesi olarak süreklilik arz eden yapımızla, geleceğe umut vaat eden lise mezunu oranını yükseltmek ve onları topluma kazandırarak çağdaş ülkeler düzeyinde vizyonel kimlik kazandırmayı gaye edinmiştir. Bilgi, birikim, tecrübe, öğretim esaslarına dayalı yaklaşımımızla İstanbul’daki akşam liseleri arasında ilk tercih edilecek okul olma yolunda ilerlemek ilk hedefimizdir.